Выбор шаблона

Размер 228*114 мм, 4+0, без окошка.